TRASA MIEJSKA - ŚLADAMI QUISTORPÓW jest pierwszą trasą tematyczną po Szczecinie. Powstała w 2008 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Nasze Wycieczki. Jest pętlą długości około 12 km. W 2022 roku została uaktualniona. Jej długość pozostała taka sama, ale zyskała, zrewitalizowane w 2018 roku, Syrenie Stawy.
 
 
OTWARCIE TRASY ŚLADAMI QUISTORPÓW, 15.09.2008, fot. SNW 
 
Johannes Quistorp i jego syn Martin mieszkali przed laty w Szczecinie. E-publikacja na temat rodziny Quistorpów >TUTAJ. Prowadzili wiele przedsiębiorstw, a ich działalność filantropijna wzbudzała powszechne uznanie. Po zniesieniu statusu miasta twierdzy (1873 r.) mieli wpływ na wygląd nowych dzielnic, a powstałe dzięki nim tereny rekreacyjne do dziś są popularnymi miejscami wypoczynku.
 
 

Trasa prowadzi przez: 1. Jasne Błonia (dawne Quistorp Aue), 2. aleję Wojska Polskiego wille byłego Westendu, 3. Zakład Szpitalno-Opiekuńczy Bethanien, 4. pl. Jakuba Wujka - wille byłego Neu Westendu, 5. Syrenie Stawy, 6. Park Leśny Arkoński z ruinami wieży Quistorpa, 7. Park Kasprowicza (dawny Quistorp Park).
 
1. Jasne Błonia im. Papieża Jana Pawła II (dawne Quistorp Aue). Prostokątny plac przeznaczony na cele rekreacyjne otoczony pomnikowymi platanami.
 
 SZCZECIN, TRASA MIEJSKA - ŚLADAMI QUISTORPÓW - Jasne Błonia, fot. 2008, SNW
 
2. Wille przy alei Wojska Polskiego, w byłej dzielnicy Westend, zbudowane na przełomie XIX i XX wieku na północny-zachód od centrum miasta. Przy jej tworzeniu wzorowano się na ekskluzywnych dzielnicach Londynu i Berlina.
 
SZCZECIN, TRASA MIEJSKA - ŚLADAMI QUISTORPÓW, detal architektoniczny willi przy alei Wojska Polskiego 84, byłej dzielnicy Westend, fot. 2008, SNW

3. Bethanien - kompleks budynków przy obecnej ulicy Wawrzyniaka i Mickiewicza - do 1945 roku zakład opiekuńczy, szpital, zakład dla sierot, dom diakonis i zbór ewangelicki. Opiekę nad przebywającymi w zakładzie sprawowały ewangelickie siostry diakonise. Całość powstała w latach 1866-1929 dzięki rodzinie Johannesa Quistorpa. Obok budynku przy ul. Wawrzyniaka 7a, (wybudowanym jako oddział męski w latach 1900-1902) znajduje się cmentarz, na którym zostali pochowani m.in. Johannes Quistorp, jego żona Wilhelmina i syn Martin.

SZCZECIN, TRASA MIEJSKA - ŚLADAMI QUISTORPÓW, Bethanien, dawny przyszpitalny cmentarz i obok budynek (Wawrzyniaka 7c), w którym mieściły się mieszkania dla lekarzy i pracownia rentgenowska, fot. 09.09.2022., SNW
 
4. pl. Jakuba Wujka, wille byłego Neu Westendu - dzielnica skupiona wokół placu Jakuba Wujka, który dawniej nosił nazwę placu Johannesa Quistorpa. W czasie budowania nowej dzielnicy tereny te leżały poza granicami administracyjnymi Szczecina i ze względu na przynależność do gminy wiejskiej były obłożone niższymi podatkami. Na szybki rozwój dzielnicy wpłynęła też bliskość, wybudowanej w 1898 roku, obwodowej linii kolejowej i stacji Szczecin-Łękno.
 
SZCZECIN, TRASA MIEJSKA - ŚLADAMI QUISTORPÓW, Willa przy placu Jakuba Wujka 6, fot. 09.09.2022., SNW
 
5. Syrenie Stawy - dawny park fundacji im. Ernsta Moritza Arndta i Zielona Szkoła zbudowana w miejscu byłej restauracji "Lindenhof" (Lipowy Dwór). Właścicielem restauracji był Johannes Quistorp, później, do 1908 roku, jego syn Martin.
 
SZCZECIN, TRASA MIEJSKA - ŚLADAMI QUISTORPÓW, Syrenie Stawy, fot. 2018, SNW

6. Ruina wieży Quistorpa
 - wieża widokowa zbudowana przez Martina Quistorpa ku czci ojca. Jedna z największych atrakcji przedwojennego Szczecina. Z wieży można było podziwiać widoki z kilku poziomów, a wokół powstał teren rekreacyjny zwany Eckerberger Wald (obecnie Lasek Arkoński).
 
Wieża Quistorpa w Eckerberger Wald (dzisiejszym Lasku Arkońskim) na zdjęciu archiwalnym, zbiory SNW 
 
7. Park Kasprowicza (dawny Quistorp Park). Tereny podarowane miastu przez Martina Quistorpa, z zastrzeżeniem, by zawsze służyły mieszkańcom do celów rekreacyjnych. Od początku powstania park był wielką atrakcją, dziś jest największym parkiem Szczecina. Więcej o szczegółach przekazania parku w e-publikacji 002 QUISTORP - RODZINA SZCZECIŃSKICH FILANTROPÓW.
 
SZCZECIN, TRASA MIEJSKA - ŚLADAMI QUISTORPÓW, Park Kasprowicza, fot. 2012. SNW 
 
 
OPIS TRASY:
Trasa jest pętlą, można zacząć z dowolnego miejsca. W większości prowadzi przez tereny zielone: park miejski, park leśny i skwery na odcinkach miejskich. 
 
Jasne Błonia, fot. 25.04.2020., 7:30 rano, SNW.
 
Ulica Królowej Korony Polskiej, fot. 06.10.2022., SNW 
 
Ulica Królowej Korony Polskiej, na drugim planie widoczna willa stojąca przy alei Wojska Polskiego 95, fot. 06.10.2022., SNW
 
 
Medalion na elewacji willi przy alei Wojska Polskiego 99, fot. 06.10.2022., SNW
 
Z Jasnych Błoni skręcamy w ulicę Królowej Korony Polskiej i idziemy/jedziemy aż do alei Wojska Polskiego. Na rogu (przy alei Wojska Polskiego 92, dawniej Falkenwalder Strasse 88) stoi willa, w której mieszkała rodzina Johannesa Quistorpa. Została zbudowana w 1872 roku. Obecnie (2022) mieści się tu jeszcze Pogotowie, ale willa jest przeznaczona na sprzedaż.
 
Aleja Wojska Polskiego 92. Willa, w której mieszkał Johannes Quistorp z rodziną, fot. 06.10.2022., SNW
 
 
Aleja Wojska Polskiego 92, fot. 06.10.2022., SNW
 
Idziemy/jedziemy w prawo wzdłuż Wojska Polskiego. Mijamy należące kiedyś do kupców i przemysłowców wille szczecińskiego Westendu, niektóre bardziej okazałe niż willa jednego z największych filantropów Szczecina. Po około 500 metrach skręcamy w ulicę Adama Mickiewicza, na której pod numerem 1 stroi ciekawy, zabytkowy dom.
 
Ulica Adama Mickiewicza 1. Zabytkowy dom powstał w 1872 roku na przedpolach miasta, w czasie gdy Szczecin był jeszcze twierdzą, fot. 06.10.2022., SNW

Idąc/jadąc dalej w dół ulicą Adama Mickiewicza dojdziemy/dojedziemy do ulicy P. Wawrzyniaka. Na rogu znajduje się byłe seminarium przedszkolanek "Ernestinenhof" i dalej kilkanaście budynków dawnego zakładu opiekuńczego, szpitala, zakładu dla sierot, domu Diakonis i zboru ewangelickiego Bethanien.
 
Tablica informacyjna przy ul. P. Wawrzyniaka, fot. 2022., SNW
 
Dziś charakter tego miejsca nie jest już taki sam, budynki podzielono między różnych właścicieli i zmieniły one swoje pierwotne funkcje. Na teren dawnego zakładu Bethanien można się dostać zarówno od ulicy P. Wawrzyniaka jak i A. Mickiewicza. Na budynkach można odnaleźć wmurowane cegły z inicjałami J.Q. & Co (Johannes Quistorp & Company), ciekawe medaliony i inne detale architektoniczne świadczące o charakterze tego miejsca. Zwiedzanie jest nieco utrudnione przez wewnętrzne ogrodzenia. 

Idąc/jadąc dalej ulicą Wawrzyniaka miniemy zielone miejsce odpoczynku na placu im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, dalej skwer z fontanną i znajdziemy się na alei Wojska Polskiego. Po drugiej stronie alei, w sąsiedztwie ulicy Heleny Kurcyuszowej, znajdują się budynki z numerami 119-120. Dawniej mieścił się tu należący do Quistorpa Zakład Mleczarski i restauracja "Molkerei Eckerberg".
 
Jak widać na pocztówce z 1915 roku, przed wejściem do restauracji "Molkerei Eckerberg" bramę wieńczyły dwa orły, takie same, jak przed wjazdem na teren fabryki cementu portlandzkiego w Lubinie.
 
 
Aleja Wojska Polskiego i prostopadła do niej ulica Heleny Kurcyuszowej, przy której dawniej mieścił się Zakład Mleczarski i restauracja "Molkerei Eckerberg", fot. 09.09.2022., SNW
 
Wzdłuż alei Wojska Polskiego, w miejscach gdzie nie ma ścieżki rowerowej, dopuszcza się jazdę na rowerze po chodniku, fot. 09.09.2022., SNW
 
Aleja Wojska Polskiego, skrzyżowanie obok skweru Telesfora Badetko, fot. 09.09.2022., SNW

Idziemy/jedziemy dalej prosto wzdłuż alei Wojska Polskiego. Mijamy skwer Telesfora Badetko, linię kolei obwodowej, skrzyżowanie z  ulicą Traugutta i skręcamy w ulicę Solskiego. Kierujemy się w stronę placu Jakuba Wujka. Plac jest naturalnym zagłębieniem w ziemi, w którym znajduje się miejsce zabaw i odpoczynku. Wokół placu i przy sąsiadujących ulicach stoją zabytkowe wille byłej dzielnicy Neu Westend.
 
Plac Jakuba Wujka, fot. 09.09.2022., SNW
 
Z placu Jakuba Wujka skręcamy się w ulicę Siemiradzkiego, potem w prawo, w ulicę Marii Skłodowskiej-Curie i po przekątnej przecinamy Park im. Krystyny i Romana Łyczywków. Znowu jesteśmy przy alei Wojska Polskiego.
 
W Parku im. Krystyny i Romana Łyczywków, bliżej alei Wojska Polskiego, znajdują się kawiarnie z ogródkami, fot. 09.09.2022., SNW
 
Przechodzimy na druga stronę alei Wojska Polskiego i idziemy/jedziemy ulicą Wincentego Pola. Po 200 metrach skręcamy w lewo, w ścieżkę dla pieszych i rowerzystów. Idziemy/jedziemy w dół, aż do bramy prowadzącej na Syrenie Stawy.
 
SZCZECIN, TRASA MIEJSKA - ŚLADAMI QUISTORPÓW, fot. 09.09.2022., SNW
 
SZCZECIN, TRASA MIEJSKA - ŚLADAMI QUISTORPÓW. Bramy prowadząca na Syrenie Stawy, dalej w głębi widoczne zabudowania Zielonej Szkoły. fot. 09.09.2022., SNW
 
Wchodzimy/wjeżdżamy przez bramę i kierując się drogowskazami "Szlak Syrenich Stawów" zobaczymy Zieloną Szkołę i kilka stacji dydaktycznych, po czym znowu znajdziemy się na tej samej pieszo/rowerowej ścieżce.
 
SZCZECIN, TRASA MIEJSKA - ŚLADAMI QUISTORPÓW. Brama na Syrenie Stawy, dalej kierujemy się w stronę ulicy Międzyparkowej (rowerzysta na zdjęciu jedzie w stronę przeciwną, do ulicy Wincentego Pola, fot. 09.09.2022., SNW
  
Dalej skręcamy w prawo, w ulicę Międzyparkową. Po prawej stronie widać zabytkowe zabudowania byłej fundacji im. Ernsta Moritza Arndta.
 
Zabudowania byłej fundacji im. Ernsta Moritza Arndta, fot. 09.09.2022., SNW
 
Zabudowania byłej fundacji im. Ernsta Moritza Arndta, fot. 09.09.2022., SNW
 
Dochodzimy/dojeżdżamy do ulicy Arkońskiej. Po przebudowie nie ma tu pasów i ulicę przecina podwójna ciągła. Przejście dla pieszych jest około 60 metrów w lewo, obok przystanku i około 100 metrów w prawo. Uaktualniona trasa Śladami Quistorpów prowadzi w prawo i po przejściu na drugą stronę ulicy Arkońskiej znajdziemy się na dużym parkingu.  
 
Ulica Arkońska, około 60 metrów w lewo od ulicy Międzyparkowej jest przejście dla pieszych, ale my skręcamy w prawo, by po około 100 metrach trafić na duży parking, fot. 09.09.2022., SNW
 
Duży parking przy ulicy Arkońskiej, fot. 09.09.2022., SNW
 
 
Tablica informacyjna przy parkingu. Tuż za nią znajduje się ścieżka prowadząca prosto na wzgórze Arkony, fot. 2022., SNW 
 
Kierujemy się prosto pod górę, do ruin wieży Quistorpa. Powyżej zabytkowych schodów jest dość stromo, ale nie jest to jedyna ścieżka na wzgórze Arkony. Można również skorzystać z mniej stromych, ale dłuższych, okrężnych ścieżek. fot. 16.09.2022., SNW
 
Hałdy gruzu pod wieżą Quistorpa, fot. 26.10.2008. SNW
 
Po obejrzeniu ruin wieży Quistorpa kierujemy się w dół, po czym skręcamy w lewo na zielony szlak, którym dochodzimy/dojeżdżamy do ulicy Arkońskiej. Zdjęcia z tego odcinak trasy w artykule: ze wzgórza Arkony na Syrenie Stawy.
 

SZCZECIN, TRASA MIEJSKA - ŚLADAMI QUISTORPÓW. Wyjazd z Lasku Arkońskiego na ulicę Arkońską, fot. 09.09.2022. SNW

 
Przechodzimy przez ulicę Arkońską i wchodzimy/wjeżdżamy w szeroką, parkową aleję, nazwaną ulicę Juliana Fałata, która prowadzi prosto do Parku Kasprowicza. Po drodze mijamy wybieg dla psów, jedną z bram na Syrenie Stawy, miejsce sadzenia drzewek, pomnikowe drzewa i rozległe polany.
 

Brama na Syrenie Stawy przy ulicy J. Fałata, fot. 29.11.2018., SNW

 
SZCZECIN, TRASA MIEJSKA - ŚLADAMI QUISTORPÓW - młode drzewka przy ulica J. Fałata, fot. 09.09.2022., SNW
 
SZCZECIN, TRASA MIEJSKA - ŚLADAMI QUISTORPÓW - ulica J. Fałata, fot. 09.09.2022., SNW
 
SZCZECIN, TRASA MIEJSKA - ŚLADAMI QUISTORPÓW - ulica J. Fałata, fot. 09.09.2022., SNW
 
SZCZECIN, wiadukt drogowy i kolejowy nad trasą ŚLADAMI QUISTORPÓW, fot. 09.09.2022., SNW
 
Za wiaduktem i Ogrodem Botanicznym mijamy "Różankę" (ogrodzony ogród różany, na którym obowiązuje zakaz jazdy na rowerze). Za skrzyżowaniem z ulicą Zaleskiego zaczyna się w Park Kasprowicza.
 
Park Kasprowicza, Teatr Letni, fot. 15.10.2022, SNW
 
 
Na trasie Śladami Quistorpów. Park Kasprowicza, ulica J. Fałata, tablica informacyjna na ażurowej ścianie 'Cafe & Baru Platan' naprzeciwko Teatru Letniego, fot. 2022., SNW
 
Mijamy Teatr Letni im. Heleny Majdaniec, pomnik "Ogniste Ptaki" Władysława Hasiora i miejsce, gdzie za kilka miesięcy stanie głaz upamiętniający rodzinę QUISTORPÓW. Około 400 metrów za Pomnikiem Czynu Polaków zaczynają się Jasne Błonia im. JP II, miejsce, miejsce z którego wyruszyliśmy.
 
 
 Jasne Błonia, fot. 15.10.2022, SNW
 
Trasa "Śladami Quistorpów" jest pętlą długości około 12 kilometrów, ale jeśli zdecydujemy się na dokładne obejrzenie każdego z siedmiu punktów na trasie, to dystans może się wydłużyć. Rowerem można objechać w godzinę, pieszo przejść w 3 godziny, ale wtedy nie zobaczymy wszystkiego. Jeden rzut oka nie wystarczy. Można podzielić 12 km na odcinki i zależnie od indywidualnych decyzji, zacząć w miejscu, które najlepiej nam odpowiada, od parkingu, albo przystanku autobusowego. Zrobić kilka kilometrów w jedną stronę, a potem tą samą drogą wrócić i następne odcinki zrobić w innym terminie. Najważniejsze to nie śpieszyć się, mieć przyjemność z wycieczki i przy okazji dowiedzieć się czegoś ciekawego.
 
 
Print screen z 29 października 2022 roku - Ilość odsłon artykułu SZCZECIN - TRASA MIEJSKA - ŚLADAMI QUISTORPÓW.
 

Komentarze  

0 #5 Gość 2009-08-24 15:50
Jestem młodym fanem wycieczek rowerowych i bardzo podoba mi się ta trasa gdyby było mniej jeżdżenia miedzy autami to trasa była by o wielę lepsza Jeśli ktoś ma informację o takiej trasię proszę napisać.
Cytować
0 #4 Piotr 2008-09-15 21:46
Ciekawa trasa, można by wzdłuż niej poprowadzić jeszcze ścieżkę rowerową, żeby nie jeździć między samochodami.
Cytować
0 #3 Gość 2008-08-31 14:13
wszędzie w szczecinie były cmentarze, każdy skwer czy park to kiedys był cmentarz, dlatego szacunek dla człowieka - wizjonera, dzięki któremu miasto ma park, który od początku był i do dzisiaj jest parkiem.
Cytować
0 #2 Gość 2007-10-04 14:31
wyjeżdżając z tzw. Bethani można też skręcic w Soplicy? chyba :-) jest tam taki skwer gdzie kiedys też był cmentarz, jest jakaś tablica... to ciekawe
Cytować
0 #1 Gość 2007-09-13 05:53
fajna trasa, 12 km to można nawet pieszo
Cytować

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież