Obecny Park Kasprowicza w Szczecinie powstał na gruntach podarowanych przez Quistorpa. Jakie dokładnie były to grunty i jak zmieniały się granice parku? Na to pytanie odpowiada druga dwujęzyczna (po polsku i niemiecku) e-publikacja QUISTORP - RODZINA SZCZECIŃSKICH FILANTROPÓW, która zawiera artykuł "Park miejski Quistorpa. Szczodry podarunek." opublikowany 12 grudnia 1908 roku w Stettiner Abendpost nr 347 oraz wyjaśnienia i mapy Szczecina z 1899, 1912, 1915, 1919 i 1937 roku i dla porównania z 2021 roku.
 
 
Nad drugim pdf-em pracował zespół: Alicja Witkowska, Żaneta Maciejowska, Rafał Witkowski, Maria Hann, Róża Wojciechowicz. Serdecznie dziękujemy Pani Bogdanie Kozińskiej za merytoryczne wskazówki oraz Pani Izabeli Strzeleckiej za pomoc w kwerendzie. Źródło: prasa, publikacje, pocztówki i grafiki ze zbiorów Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, Archiwum Państwowego w Szczecinie i Stowarzyszenia Nasze Wycieczki.
 
Wszystkie informacje dotyczące Johannesa Heinricha Quistorpa (1822 – 1899) i jego syna Martina (1860 – 1929) zebrane przez Stowarzyszenie Nasze Wycieczki w latach 2007 – 2021, wraz z treścią informatora wydanego przy okazji Pierwszych Szczecińskich Spotkań Kulturalno-Turystycznych „QUISTORP” zorganizowanych przez SNW w Szczecinie, Lubinie i Wapnicy 05 – 06.06.2007 roku, zostały podzielone na części i są sukcesywnie opracowywane w dwóch językach (polskim i niemieckim) w formie kilkunastostronicowych pdf-ów pod nazwą QUISTORP - RODZINA SZCZECIŃSKICH FILANTROPÓW.
 
Diese Publikation beinhaltet alle Informationen über Johannes Heinrich Quistorp (1822 – 1899) und seinen Sohn Martin (1860 – 1929), die in den Jahren 2007 – 2021 durch den Verein Nasze Wycieczki gesammelt wurden; einschließlich des Inhalts eines Informationsblatts, welches anlässlich des Ersten Stettiner Kultur-und Tourismustreffen "QUISTORP" herausgegeben wurde. Das Treffen fand am 05 – 06.06.2007 in Lubin und Wapnica statt und wurde durch den Verein Nasze Wycieczki organisiert. Das ganze Material wurde in Teile aufgeteilt. An der zweiten PDF - Publikation beteiligten sich: Alicja Witkowska, Żaneta Maciejowska, Rafał Witkowski, Maria Hann, Róża Wojciechowicz. Wir bedanken uns herzlichst  für alle sachlichen Hinweise bei Frau Bogdana Kozinska und für die Hilfe bei der Recherche bei Frau Izabela Strzelecka. Quelle: Presse, Publikationen, Postkarten und Grafiken aus den Sammlungen der Pommerschen Bibliothek in Stettin, des Staats-archivs in Stettin und des Vereins Nasze Wycieczki.
 
002 pdf zawiera / beinhaltet:
 
I – strona / Seite – 3-7
Park miejski Quistorpa. Szczodry podarunek. Artykuł ze Stettiner Abendpost nr 347 z 12 grudnia 1908 r.
Der städtische Quistorppark. Ein hochherziges Geschenk. Artikel aus der Stettiner Abendpost, Nr. 347 vom 12. Dezember 1908.
 
+ wyjaśnienia / + Erläuterungen
 
*IA – strona / Seite – 7
Majątki ziemskie nabyte przez miasto Szczecin za kwotę 3,5 miliona marek.
Grundstücke, die von der Stadt Stettin für 3,5 Millionen Mark erworben wurden.
 
*IB – strona / Seite – 7
Majątki ziemskie nabyte przez miasto Szczecin za kwotę 4 miliony marek.
Grundstücke, die von der Stadt Stettin für 4 Millionen Mark erworben wurden.
 
*IC – strona / Seite – 8-14
Teren Parku Quistorpa (obecnego Parku Kasprowicza) na mapach Szczecina z 1899, 1912, 1915, 1919 i 1937 roku. 
Das Gebiet des Quistorp-Parks (heute: Park Kasprowicza) auf den Stadtplänen von Stettin aus den Jahren 1899, 1912, 1915, 1919 und 1937.
 
*ID – strona / Seite – 15 
Nekrolog Martina Quistorpa z Pommersche Tagespost nr 212 z 10.09.1929 roku.
Martin Quistorps Todesanzeige aus der Pommerschen Tagespost Nr. 212 vom 10. September 1929.
oraz / und
Nagrobek Martina Quistorpa - artykuł w Stettiner Abendpost nr 94 z 23.04.1930 roku. 
Ein Denkmal für Martin Quistorp. Artikel aus der Stettiner Abendpost, Nr. 94 vom 23. April 1930.
 
*IE – strona / Seite – 16
Głaz pamiątkowy w Parku Quistorpa
Gedenkstein im Quistorp-Park
(obecnie / heute: Park Kasprowicza)
 
*IF – strona / Seite – 17
Granice Parku Quistorpa zaznaczone na mapie z 2021 roku.
Die Grenzen des Quistorp-Parks auf der Karte von 2021.
 
Pierwsza e-publikacja na temat Quistorpów - 001 pdf > TUTAJ.
 
Stowarzyszenie Nasze Wycieczki jest autorem pierwszej trasy tematycznej po Szczecinie pod nazwą ŚLADAMI QUISTORPÓW. Uroczyste otwarcie miało miejsce 15.09.2008 roku.