Stowarzyszenie Nasze Wycieczki jest Organizacją Pożytku Publicznego i zgodnie z przepisami umieszcza sprawozdania merytoryczne i zatwierdzone sprawozdania finansowe również w internetowej bazie sprawozdań prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (za dany rok w terminie do 15 lipca roku następnego), [art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118)].

 

2023_Bilans
2023_Rachunek wyników i strat
2023_Informacje dodatkowe
2023_Sprawozdanie merytoryczne

 

2022_Bilans
2022_Rachunek wyników i strat
2022_Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2022_Informacje dodatkowe
2022_Sprawozdanie merytoryczne

 

2021_Bilans
2021_Rachunek wyników i strat
2021_Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2021_Informacje dodatkowe
2021_Sprawozdanie merytoryczne

 

2020_Bilans
2020_Rachunek wyników i strat
2020_Informacje dodatkowe
2020_Sprawozdanie merytoryczne

 

2019_Bilans

2019_Rachunek wyników i strat

2019_Informacje dodatkowe

2019_Sprawozdanie merytoryczne


2018_Bilans

2018_Rachunek wyników i strat

2018_Informacje dodatkowe

2018_Sprawozdanie merytoryczne

 

2017_Bilans

2017_Rachunek wyników i strat

2017_Informacje dodatkowe

2017_Sprawozdanie merytoryczne

 

2016_Bilans

2016_Rachunek wyników i strat

2016_Informacje dodatkowe

2016_Sprawozdanie merytoryczne

 

2015_Bilans

2015_Rachunek wyników i strat

2015_Informacje dodatkowe

2015_Sprawozdanie merytoryczne

 

2014_Bilans

2014_Rachunek wyników i strat

2014_Informacje dodatkowe

2014_Sprawozdanie merytoryczne

 

2013_Bilans

2013_Rachunek wyników i strat

2013_Informacje dodatkowe

2013_Sprawozdanie merytoryczne

 

2012_Bilans

2012_Rachunek wyników i strat

2012_Informacje dodatkowe

2012_Sprawozdanie merytoryczne

 

2011_Bilans

2011_Rachunek wyników i strat

2011_Informacje dodatkowe

2011_Sprawozdanie merytoryczne

 

2010_Bilans

2010_Rachunek wyników i strat

2010_Informacje dodatkowe

2010_Sprawozdanie merytoryczne