Stowarzyszenie Nasze Wycieczki ma siedzibę w Szczecinie. Prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność statutową, nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszystkie przychody (składki i darowizny) przeznacza na fundusz statutowy. Wszystkie nasze projekty i działania są jawne i dostępne na naszej stronie. Publikowanie sprawozdań jest podstawowym obowiązkiem OPP. Przykładowo: w 2020 roku 1 % pomógł sfinansować ...
 
KRS: 0000244784
 
NIP: 852 24 73 724
 
REGON: 320 141 336
 
konto:
VOLKSWAGEN BANK direct
18 2130 0004 2001 0359 6053 0001
 
 
Stowarzyszenie Nasze Wycieczki od 28.12.2010 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku.
Podatników, którzy jeszcze nie zdefiniowali komu przeznaczyć swój 1% prosimy o wpisanie w zeznanie podatkowe numeru KRS: 0000244784
 
 
Składki prosimy wpłacać na konto:
VOLKSWAGEN BANK direct
18 2130 0004 2001 0359 6053 0001
tytułem: składka członkowska.
 

Uchwała nr 3/04/2022. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Nasze Wycieczki z dnia 05.04.2022 r. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Nasze Wycieczki z siedzibą w Szczecinie niniejszym uchwala wysokość składek członkowskich na rok 2022 w wysokości 10 zł miesięcznie.” Uchwała została podjęta jednomyślnie.

 
Darowizny prosimy wpłacać
na konto: VOLKSWAGEN BANK direct
18 2130 0004 2001 0359 6053 0001
tytułem: darowizna na cele statutowe.
 
 
Nasze projekty i działania zobacz > TUTAJ.