QUISTORPRODZINA SZCZECIŃSKICH FILANTROPÓW taką nazwę ma podzielona na części publikacja dotycząca Johannesa Heinricha Quistorpa (1822 – 1899) i jego syna Martina (1860 – 1929). Publikacja jest dwujęzyczna (polski i niemiecki) i zawiera informacje zebrane przez Stowarzyszenie Nasze Wycieczki w latach 2007 – 2020, wraz treścią informatora wydanego (tylko 100 sztuk) przy okazji Pierwszych Szczecińskich Spotkań Kulturalno-Turystycznych „QUISTORP” zorganizowanych przez SNW w Szczecinie, Lubinie i Wapnicy 05 – 06.06.2007 roku. Cały materiał został podzielony na części i co jakiś czas następny pdf będzie publikowany na stronie Stowarzyszenia Nasze Wycieczki. Nad pierwszym pdf-em pracował zespół: Alicja Witkowska, Żaneta Maciejowska, Rafał Witkowski, Maria Hann, Róża Wojciechowicz. Serdeczne podziękowania dla Pani Bogdany Kozińskiej za merytoryczne wskazówki. Źródło: prasa, publikacje, pocztówki i grafiki ze zbiorów Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, Archiwum Państwowego w Szczecinie, Quistorp.de i Stowarzyszenia Nasze Wycieczki.

 

NA OKŁADCE / AUF DEM UMSCHLAG  - Szczecin, Park Kasprowcza, dawniej / ehem. / Quistorppark  - 12.05. 2007 r., SNW / ein Foto vom 12.05.2007, SNW

 

link > TUTAJ

 

QUISTORP - STETTINER WOHLTÄTER-FAMILIE - Diese Publikation beinhaltet alle Informationen über Johannes Heinrich Quistorp (1822 – 1899) und seinen Sohn Martin (1860 – 1929), die in den Jahren 2007 – 2020 durch den Verein Nasze Wycieczki gesammelt wurden; einschließlich des Inhalts eines Informationsblatts, welches anlässlich des Ersten Stettiner Kultur-und Tourismustreffen "QUISTORP" herausgegeben wurde. Das Treffen fand am 05 – 06.06.2007 in Lubin und Wapnica statt und wurde durch den Verein Nasze Wycieczki organisiert. Das ganze Material wurde in Teile aufgeteilt. An der ersten PDF - Publikation beteiligten sich: Alicja Witkowska, Żaneta Maciejowska, Rafał Witkowski, Maria Hann, Róża Wojciechowicz. Für alle sachlichen Hinweise bedanken wir uns herzlichst bei Frau Bogdana Kozinska. Quelle: Presse, Publikationen, Postkarten und Grafiken aus den Sammlungen der Pommerschen Bibliothek in Stettin, des Staatsarchivs in Stettin, Quistorp.de und des Vereins Nasze Wycieczki.

 

Pierwszy PDF ma 16 stron i zawiera:

/ Das erste PDF hat 16 Seiten und beinhaltet:

 

I – Wielopokoleniowa rodzina / Mehrgenerationen-Familie

strona / Seite – 4

 

II –  150 lat temu w Szczecinie - Miasto twierdza / Vor 150 Jahren in Stettin – Festung

 strona / Seite – 5-8

 

III –  Artykuł w Gazecie Szczecińskiej (nr 185 z 10 maja 1899 r., dzień po śmierci Johannesa Quistorpa) / Artikel aus der Stettiner Zeitung
(Nr. 185 vom 10 Mai 1899, ein Tag nach Johannes Quistorps Tod)

 strona / Seite – 9

 

+ wyjaśnienia / + Erläuterungen

 

(*IIIA) –  Rodzice i rodzeństwo / Eltern und Geschwister

strona / Seite – 10-11

 

(*IIIB) – Przedsiębiorstwo żeglugowe Rudolfa Christiana Gribela / Schiffsunternehmen Rudolfs Christian Griebels

strona / Seite – 12

 

(*IIIC) – Pomorska Szkoła Mleczarska Eckerberg / Pommersche Molkereischule Eckerberg

strona / Seite – 12-13

 

IV – Nekrolog w Gazecie Pomorskiej (nr 109 z 10 maja 1899 r., dzień po śmierci Johannesa Quistorpa) / Todesanzeige in der Pommerschen Zeitung (Nr. 109 vom 10 Mai 1899, ein Tag nach Johannes Quistorps Tod)

strona / Seite – 13

 

V –  Głazy pamiątkowe / Gedenksteine

strona / Seite – 14-15