W 1908 roku obecny Park Kasprowicza został oficjalnie podarowany mieszkańcom Szczecina. W 2021 roku Stowarzyszenie Nasze Wycieczki, po opracowaniu e-publikacji o Parku Kasprowicza, wyszło z inicjatywą, by mieszkańcy Szczecina w parku utworzonym przez Quistorpów postawili Głaz z napisem 'QUISTORP'. Działania zostały rozpoczęte w 2022 roku i krok po kroku zmierzają do celu. Projekt dotyczący rewitalizacji Mostu Wilhelma Meyera trwał 7 lat. Mamy nadzieję, że głaz upamiętniający rodzinę Quistorpów uda się postawić do końca 2024 roku. Wszystkim, którzy popierają naszą inicjatywę wpłacając 1,5% swojego podatku na numer KRS: 0000244784, serdecznie dziękujemy. 

 

Poniżej chronologicznie relacje dotyczące inicjatywy:

 

2024_kwiecień - Mosty - Głaz dla Quistorpów. Poszukując większego głazu w celu upamiętnienia w Parku Kasprowicza w Szczecinie darczyńców parku - rodziny Quistorp, dotarliśmy do Zakładu Kruszyw w Mostach. Wśród wielu dużych rozmiarów głazów jeden wyróżnia się szczególnie. Stoi sam pod własnym ciężarem, nie potrzebuje podparcia, ani fundamentu. Ma duże, płaskie lico, na którym inskrypcja 'QUISTORP' mogłaby być umieszczona na wysokości oczu. Głaz jest do  kupienia i jest najlepszy ze wszystkich branych wcześniej pod uwagę. Pozostaje nam przedstawić głaz wszystkim osobom, które będą decydować o wyborze. 

 

Poszukiwania głazu dla upamiętnienia w Parku Kasprowicza w Szczecinie darczyńców parku - rodziny Quistorp. Głaz z Zakładu Kruszyw w Mostach, fot. 2024, SNW

 

2024_marzec - Poszukiwania większego głazu, którego inskrypcja byłaby wyżej niż możliwości obsikujących psów, zaprowadziły nas na obrzeża Szczecina do Zakładu Kamieniarskiego Hera, w którym jest do kupienia głaz ponad 165 cm długości.

 

Poszukiwania głazu dla upamiętnienia darowizny od rodziny Quistorp dla mieszkańców Szczecina. Głazy z Zakładu Kamieniarskiego Hera. Kciuk na miarce wskazuje 164 cm, fot. marzec 2024, SNW

 

2024_styczeń i luty - Poszukiwania większego głazu dla upamiętnienia rodziny Quistorpów zaprowadziły nas w okolicę ulicy Łącznej i Wkrzańskiej. Leżą tam trzy głazy sporych rozmiarów. Rozważaliśmy wykorzystanie największego głazu, ale wysokie koszty (czyszczenie, przygotowanie lica pod inskrypcję, przycięcie podstawy w celu postawienia głazu w pionie, wykonanie nawiertów do montażu i podwójny transport do kamieniarza i od kamieniarza do Parku Kasprowicza) sprawiło, że odstąpiliśmy od tego pomysłu. Mniejsze i mało stabilne głazy wymagają wykonania nawiertów w podstawie głazu oraz fundamentów, w celu montażu prętów utrzymujących głaz w pionie, a co za tym idzie ingerencji w darń i dodatkowych pozwoleń na budowę. Dlatego do Parku Kasprowicza musimy znaleźć taki głaz, który będzie stał sam pod własnym ciężarem.

 

Pierwszy z 3 głazów (największy, około 180 cm długości) leżących przy ulicy Wkrzańskiej w Szczecinie, fot. 11.02.2024, SNW

 

2023_12_31  Podsumowanie działań - głaz z napisem QUISTORP w Parku Kasprowicza

 

Szczecin, Park Kasprowicza, miejsce, w którym zostanie postawiony głaz poświęcony rodzinie Quistorp, fot. 05.11.2023., SNW

 

2023_04_19_odpowiedź na wniosek WK-3 - PREZYDENT MIASTA SZCZECIN NA TAK

Na naradzie nr 10_2023 z dnia 19.04.2023 r. Prezydent Miasta Szczecin wyraził zgodę na wzniesienie przedmiotowego głazu, tzn. Głazu z napisem 'QUISTORP', upamiętniającego rodzinę m.in. za podarowanie mieszkańcom zielonego terenu - dzisiejszego Parku Kasprowicza.

 

Fragment odpowiedzi na wniosek WK-3. Cały list > TUTAJ

 

2023_03_02_odpowiedź na wniosek WK-3 od MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW 

 

Fragment odpowiedzi na wniosek WK-3. Cały list > TUTAJ

 

 2022_12_16_wniosek WK-3 do Urzędu Miasta Szczecin 

 

wniosek WK-3.

 

Wizualizacja. Głaz z napisem 'Quistorp' przy ulicy J. Fałata w Parku Kasprowicza.

 

1. Opis wydarzenia/osoby*, którego/której* dotyczy upamiętnienie:
Postawienie Głazu Pamiątkowego z napisem 'Quistorp' dotyczy upamiętnienia Johannesa Quistorpa, jego syna Martina i pozostałych członków rodziny Quistorp, którzy przyczynili się do przekazania mieszkańcom byłego Parku Quistorpa, obecnego Parku Kasprowicza. Głaz jako naturalna forma przyrody, ładnie i nieinwazyjnie wtapia się w otoczenie, a inskrypcję wykutą w kamieniu stanowiłby tylko jeden napis - "QUISTORP" (bez dat czy dodatkowych napisów). Obok kamienia powinna być zamontowana tablica pulpitowa zgodna z systemem SIM zawierająca krótkie informacje i kod QR kierujący na stronę https://visitszczecin.eu/pl.
2. Uzasadnienie dotyczące celu upamiętnienia:
Johannes Quistorp i jego syn Martin mieszkali przed laty w Szczecinie. Prowadzili wiele przedsiębiorstw, a ich działalność filantropijna wzbudzała powszechne uznanie. Po zniesieniu statusu miasta twierdzy w 1873 roku, mieli wpływ na wygląd nowych dzielnic, a powstałe dzięki nim tereny rekreacyjne do dziś są popularnymi miejscami wypoczynku. Dzięki postawieniu głazu pamiątkowego w Parku Kasprowicza, każdy odwiedzający park będzie mógł dowiedzieć się o jego darczyńcach.
....
6. Informacja o sposobie finansowania upamiętnienia z wyszczególnieniem:
zaangażowania finansowego Wnioskodawcy:
W 2022 roku Stowarzyszenie Nasze Wycieczki przeznaczyło swoje ostatnie wolne środki statutowe na projekt „Uaktualnienie i promocja trasy miejskiej Śladami Quistorpów”. W związku z tym prowadzimy obecnie działania, by mieszkańcy Szczecina przekazali nam 1 % na w/w cel.
zaangażowania innych źródeł finansowania:
Jeśli środki z 1 % będą niewystarczające, zwrócimy się z prośbą do sponsorów lub złożymy wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Do wniosku dołączyliśmy załączniki:
1. Dokumentacja potwierdzająca poparcie społeczne wniosku:
a. Poparcie z Muzeum Narodowego w Szczecinie.
b. Poparcie z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.
2. Forma graficzna upamiętnienia (projekt, rysunki, wizualizacje) wraz z mapą lokalizacyjną,
3. Opinia właściwego zarządcy terenu:
a. zgoda z Zakładu Usług Komunalnych z 12.05.2022.
b. i pismo z 16.11.2022.
4. Opinia właściwej rady osiedla – poparcie Rady Osiedla Łękno.
5. Opinia Ogrodnik Miasta, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin.
6. Zgoda dotycząca bezpłatnego przekazania głazu narzutowego od Neptun Mieszkania sp. o.o.
7. List wspierający od rodziny Quistorpów – 7a oraz tłumaczenie listu -7b.

 

2022_12_Postawienie głazu pamiątkowego z napisem QUISTORP w Parku Kasprowicza - ciąg dalszy - z trzech lokalizacji pozostały dwie. 

 

Mapa Parku Kasprowicza w Szczecinie. Dwie propozycje postawienia głazu pamiątkowego z napisem 'QUISTORP'. 

 

2022_11 i 12

 

 

Poprzez instytucje kultury i punkty informacji turystycznej w listopadzie i grudniu 2022 przekazaliśmy do bezpłatnej dystrybucji 200 kompletów pocztówek ze Szczecina z naklejką - prośbą o wsparcie inicjatywy postawienia Głazu 'Quistorp'. 

 

W listopadzie i grudniu 2022 rozdaliśmy 200 kompletów pocztówek ze Szczecina.

 

 100 kompletów (jak na zdjęciu) po 5 sztuk w 1 komplecie oraz ...

 

... 100 kompletów (jak na zdjęciu) po 5 sztuk w 1 komplecie.

 

2022_08_Postawienie głazu pamiątkowego z napisem QUISTORP w Parku Kasprowicza - ciąg dalszy - artykuł zawiera zdjęcia i opis propozycji miejsc na postawienie Głazu 'Quistorp' ustalone na spotkaniu w Parku Kasprowicza z Ogrodnikiem Miejskim Panią Martą Safader-Domańską i Miejskim Konserwatorem Zabytków Panem Michałem Dębowskim.

 

 

Głaz z ulicy Neringa, fot. 2022, SNW

 

2022_04_Postawienie w Parku Kasprowicza w Szczecinie głazu pamiątkowego dla Quistorpów - w artykule zdjęcia i wstępne propozycje miejsc na postawienie głazu z napisem 'Quistorp' oraz wyjaśnienie skąd pomysł na taką inicjatywę.

 

Ponadto w 2022 roku Stowarzyszenie Nasze Wycieczkidzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta Szczecin, przeprowadziło projekt "Szczecin - Trasa miejska - Śladami Quistorpów - uaktualnienie i popularyzacja". Głaz pamiątkowy, w Parku Kasprowicza przy J. Fałata, stanie się ważnym elementem w/w trasy. 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież