Scenariusz zajęć 6A i 6B dotyczy tematu dokarmiania ptaków. Zachęcamy do przeczytania zawartych w nim informacji, do przemyśleń, dyskusji i odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule - CZY MOŻNA NAZWAĆ "DZBANEM" KOGOŚ KTO KARMI PTAKI WODNE?  W 2018 roku, słowo "dzban" wygrało w plebiscycie na młodzieżowe słowo roku. Po zapoznaniu się z treścią scenariusza, wyjaśnieniu 'trudnych' wyrazów: np. larwa, bezkręgowce itp., zapraszamy do zabawy – plebiscytu na słowo z zajęć.

 

Szósty z 7 scenariuszy zajęć: 6A i 6B - CZY MOŻNA NAZWAĆ "DZBANEM" KOGOŚ KTO KARMI PTAKI WODNE? POKARM NATURALNY I ZASTĘPCZY PTAKÓW.

 

Kaczki krzyżówki (Anas platyrhynchos) na zbiornikach wodnych SYRENICH STAWÓW w Szczecinie.

 

Zachęcamy rodziców, nauczycieli oraz wykładowców do prowadzenia zajęć edukacyjnych na terenie Syrenich Stawów w Szczecinie. Zobacz pozostałe scenariusze na stronie: Zielonej Szkoły.