DATA i MIEJSCE URODZENIA - ....... .
DATA i MIEJSCE ŚMIERCI - ....... .

 

MATKA - ....... .
OJCIEC - ....... .
RODZEŃSTWO - ....... .


ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI  - ....... w ....... . 
ŻONA - Wilhelmine Dorothea Johanna Juliane z domu Werth.
DZIECI - Richard Karl Reinhold Adolf

 

ADRES ZAMIESZKANIA -  ....... .

ŻYCIE / PRACA / AKTYWNOŚĆ - -  ....... .

OSTATNIE MIEJSCE SPOCZYNKU -  ....... .

 

 
Szczecin - Ludzie i Miasto - wiek XIX, XX i XXI" to projekt, który trwa od 2005 roku, od początku działalności Stowarzyszenia Nasze Wycieczki i cały czas jest w trakcie opracowywania, dlatego w tekście mogą znaleźć się "wielokropki", które będą uzupełniane po znalezieniu, przeanalizowaniu i zweryfikowaniu materiałów źródłowych. ŹRÓDŁA: KSIĄŻNICA POMORSKA IM. STANISŁAWA STASZICA W SZCZECINIE, ARCHIWUM PAŃSTWOWE W SZCZECINIE i ZBIORY WŁASNE STOWARZYSZENIA NASZE WYCIECZKI.