DATA i MIEJSCE URODZENIA  - 07.05.1869 r., Szczecin.
DATA i MIEJSCE ŚMIERCI - 29.01.1926 r., Szczecin.

 

MATKA -  Wilhelmine Dorothea Johanna Juliane z domu Werth

OJCIEC - Heinrich Emil Renihold Biesel

RODZEŃSTWO - ....... .

 

ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI  - 14.06.1911 r. w Szczecinie.
ŻONA - Martha Magdalena Alberta z domu Lüpke.

DZIECI - ....... .

 

ADRES ZAMIESZKANIA - Szczecin, ul. Mazurska (Preßischestr. 15).


ŻYCIE / PRACA / AKTYWNOŚĆ
Był kupcem, właścicielem budynku przy Preßischestr. 19., gdzie mieściła się siedziba firmy "Justus Biesel", której był właścicielem od ca 1901 r. W latach 90-tych XIX wieku współwłaścicelem firmy była Wilhelmine Biesel z domu Werth (matka Richarda Biesel). Nie znamy stopnia pokrewieństwa Richarda Biesel z Justus Biesel, być może Justus był stryjem Richarda. Po śmierci Richarda Biesel właścicielami firmy "Justus Biesel" byli Willy Prussig i Willy Haase.

 

OSTATNIE MIEJSCE SPOCZYNKU - Cmentarz Centralny w Szczecinie.

Lokalizacja - 26 GR.

Nagrobek - Pomnik Matki Ziemi - zobacz TUTAJ.

 

 
Szczecin - Ludzie i Miasto - wiek XIX, XX i XXI" to projekt, który trwa od 2005 roku, od początku działalności Stowarzyszenia Nasze Wycieczki i cały czas jest w trakcie opracowywania, dlatego w tekście mogą znaleźć się "wielokropki", które będą uzupełniane po znalezieniu, przeanalizowaniu i zweryfikowaniu materiałów źródłowych. ŹRÓDŁA: KSIĄŻNICA POMORSKA IM. STANISŁAWA STASZICA W SZCZECINIE, ARCHIWUM PAŃSTWOWE W SZCZECINIE i ZBIORY WŁASNE STOWARZYSZENIA NASZE WYCIECZKI.