Zapraszamy do korzystania ze scenariuszy zajęć - 7 ciekawych tematów, 7 dwustronnych kartek A4 z informacjami i ćwiczeniami - do zabawy i nauki przyrody, geografii, ekologii, etyki, matematyki oraz orientacji w terenie. Ze scenariuszy zajęć mogą korzystać wszyscy. Przedział wiekowy nie ma znaczenia. Wyznacznikiem korzystania ze scenariuszy jest umiejętność czytania, pisania, liczenia, zapamiętywania i logicznego myślenia.

 

 

4 z 7 scenariuszy zajęć – pdf - 4A - PRZYPORZĄDKUJ PTAKI I SSAKI DO OPISÓW,  4B - POZNAJ PTAKI LEŚNE, WODNE, SZPONIASTE I ŚPIEWAJĄCE.

 

Zapraszamy. Wydrukuj pdf ze scenariuszem zajęć 4A i 4B i idź na Syrenie Stawy. Usiądź przed stacją nr 10 i spróbuj PRZYPORZĄDKOWAĆ PTAKI I SSAKI DO OPISÓW. Jak będzie to trudne, to wystarczy podejść do stacji nr 10 i znaleźć odpowiedź w tekście na tablicy edukacyjnej.

 

Podpowiedzi na pytanie zawarte w scenariuszu 4B - POZNAJ PTAKI LEŚNE, WODNE, SZPONIASTE I ŚPIEWAJĄCE szukaj na Placu Edukacji Ekologicznej Zielonej Szkoły SYRENIE STAWY w Szczecinie, a więcej informacji w Słownikach Ptaków, albumach oraz w internecie. Poznaj ich śpiew oraz w jakich godzinach są aktywne.

 

 

Fragment tablicy na Placu Edukacji Ekologicznej, fot. 29.04.2020, SNW

 

Zachęcamy rodziców, nauczycieli oraz wykładowców do prowadzenia zajęć edukacyjnych na terenie Syrenich Stawów w Szczecinie. Zobacz pozostałe scenariusze na stronie: Zielonej Szkoły.