Zabytkiem jest każdy wytwór działalności człowieka (nieruchomość albo rzecz ruchoma) stanowiący świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia i posiadający wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Obecnie w Szczecinie jest 287 zabytków, ale do 1952 roku żaden obiekt w Szczecinie nie został uznany za zabytek. Do 1960 roku do rejestru zabytków nieruchomych w Szczecinie zostało wpisanych zaledwie 28 pozycji, m.in. w 1954 r. - Brama Królewska i Portowa, kamienica Loitzów oraz kościół św. Jakuba; w 1955 r. - Zamek Książąt Pomorskich i stajnia zamkowa; w 1956 r. kościół Wniebowzięcia N.M.P.; w 1957 r. - kościół Niepokalanego Serca NMP.

 

fot.1. Tablica 10 z 16. MUZEA i ZABYTKI
PDF - do obejrzenia/przeczytania -TUTAJ.

 

Latem 1944 roku, w wyniku dwóch nocnych nalotów alianckiego lotnictwa spora część miasta została poważnie uszkodzona. Wiele kamienic i gmachów użyteczności publicznej, które można było jeszcze uratować, przeznaczono do rozbiórki, m.in. Teatr Miejski (Stadttheater) oraz Dom Koncertowy (Konzerthaus). Wiele obiektów zostało odgruzowanych i zabezpieczonych, ale latami czekały na odbudowę, jak np. kościół św. Jakuba, którego odbudowę rozpoczęto dopiero w 1972 r. Specjalnymi względami władz cieszył się Zamek Ksiażąt Pomorskich, wykorzystywany propagandowo jako "grodziszcze słowiańskie", ale jego odbudowę rozpoczęto dopiero w 1958 r.


Pierwsze Muzeum Miejskie w Szczecinie zostało utworzone 1 sierpnia 1945 roku w dawnym gmachu Muzeum Pomorskiego. Dyrektorem został Lech Krzekotowski, który jednocześnie był prezesem Oddziału Związku Plastyków. Pod koniec wojny najcenniejsze eksponaty zostały wywiezione w głąb Niemiec, a przed 1.08.1945 r. gmach Stadtmuseum i Pommersches Landesmuseum zajmowało wojsko sowieckie. Z tego powodu pierwsze miesiące pracy Lecha Krzekotowskiego było bardzo trudne i polegało na porządkowaniu i zabezpieczaniu pozostałości oraz na ochronie zwożonych z terenu dzieł sztuki. Jednocześnie ze Szczecina została wywieziona znaczna ilość zbiorów na polecenie ministerstwa Oświaty oraz Kultury i Sztuki.

 

 

Kurier Szczeciński, 7.11.1945 r. 

 
18.07.1946 r. na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Narodowej wojewoda szczeciński Leonard Borkowicz w przemówieniu podkreślił, że "w wysiłku całego kraju przy odbudowie stolicy nie zabraknie i Ziemi Szczecińskiej". Zgodnie z uchwałą Zachodniopomorskiego Komitetu Odbudowy Warszawy ze szczecińskiego portu do Warszawy były dostarczane cegły rozbiórkowe, szwedzka ruda żelaza oraz inne towary tzw. "masowe i drobnica". Na wniosek inż. Kędzierskiego wicedyr. S.D.O (Szczecińska Dyrekcja Odbudowy) przekazano do Warszawy "pierwszy symboliczny dar dla zacieśnienia więzów kulturalnych Pomorza Zachodniego ze stolicą" - kopię rzeźby Michała Anioła "Mojżesz" oraz jedną z trzech istniejących na świecie kopii w brązie pomnika Bartolomeo Colleoniego (obie rzeźby po długich staraniach powróciły do Szczecina, "Colleoni" w 2002 r., a "Mojżesz" w 2014 r.) W 1948 roku, na VI plenarnym posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie oklaskami przyjęto list, w którym prezydent miasta stołecznego Warszawy składa MRN w Szczecinie gorące podziękowanie za ofiarowanie stolicy cennych dzieł sztuki.

 

Zapraszamy na e-wystawę:

FOTOGRAFOWIE 01 z 16 i 02 z 16,

IMPREZY 03 z 16,

KINO 04 z 16,

KONCERTY i WYSTĘPY 05 z 16,

KSIĄŻKI 06 z 16,

13 MUZ 07 z 16,

OSADNICTWO LITERATÓW 08 z 16,

IV ZJAZD LITERATÓW 09 z 16.