12-13 kwietnia 2011 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Szczecinie przeprowadzono warsztaty „CIVITAS - cleaner and better transport in cities”. Dotyczyły standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w miastach. Organizatorem był Urząd Miasta Szczecin i Katedra Systemów i Polityki Transportowej, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytetu Szczecińskiego.

Image
dzień drugi - powitanie
 

 

Wypracowane standardy powinny zawierać warunki techniczne służące planowaniu, projektowaniu, wykonywaniu i utrzymaniu infrastruktury rowerowej w granicach administracyjnych miasta i przyczyniać się do rozwoju ruchu rowerowego. Powinny być przeznaczone do stosowania przez: jednostki zajmujące się planowaniem, biura projektowe, firmy wykonawcze oraz przez zarządców dróg i zarządców ruchu i zawierać ustalenia ogólne dotyczące infrastruktury rowerowej, charakterystyki i wymagania dotyczące projektowania dróg oraz skrzyżowań (z drogami rowerowymi) wraz z kryteriami stosowania poszczególnych ich typów. Standardy powinny określać także wymagania dotyczące oznakowania poziomego i pionowego oraz sygnalizacji świetlnej.

Image
Roel van Rijthoven w prezentacji Designing a cycle route and network

Wypracowanie takich standardów to jednocześnie określenie czy i kiedy można pozwolić sobie na elastyczność, a kiedy bezwzględnie należy trzymać się ustalonych zasad. Zanalizowanie wszystkich możliwych wariantów to wiele godzin pracy. Pracy, która powinna się opierać na sprawdzonych rozwiązaniach z innych miast ale również na konsultacjach takich jak to tutaj miało miejsce. Na warsztatach CIVITAS prezentację „Standardy rowerowe dla Szczecina” przedstawił Bartek Skórzewski ze Stowarzyszenia „Rowerowy Szczecin”. Jedna kwestia dotyczącą „kąta nachylenia ścieżki przy konkretnym skrzyżowaniu” natrafiła na emocje, które wywołały dłuższą dyskusję, a takich kwestii na pewno jest wiele.

Image
Marcin Hyła w prezentacji Doświadczenia z infrastruktury rowerowej

Jedną z kwestii, która nas nurtuje jest to jak wytyczyć standardy ścieżek rowerowych na odcinkach blisko ciekawych miejsc, pomników przyrody, itp., Np. przy miłorzębie japońskim, pomniku przyrody na ulicy Matejki nie ma ścieżki rowerowej, ale jest miejsce i na ścieżkę i na miejsce postojowe dla sporej grupy rowerzystów. Takie miejsce, można ciekawie zaprojektować, ale jak poradzić sobie z opracowaniem zależności ścieżka - ciekawe miejsca w ciasnym, ścisłym centrum Szczecina. Jak namówić ludzi, jednostki, instytucje do współpracy w celu wypracowania skutecznych rozwiązań prowadzących do szybkich efektów?

Na warsztatach Stowarzyszenie „Nasze Wycieczki” zaprezentowało historię ścieżek rowerowych w przedwojennym Szczecinie, jakie były początki, ile było stowarzyszeń rowerowych, jakie były wtedy rowery oraz opowiedziało o Wilhelmie Meyerze, założycielu pierwszego w Szczecinie Stowarzyszenia na Rzecz Ścieżek Rowerowych.


I kiedyś i teraz ważne są bezpieczne ścieżki rowerowe, ważna jest edukacja i współpraca. Cieszymy się, że ostatnio coraz więcej się w tych kierunkach dzieje.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież