W 2022 roku został zrealizowany projekt pod nazwą: "Diabelski Głaz koło Pilchowa - nowa atrakcja w Lasach Miejskich Szczecina - ciekawe miejsce, w którym żyje duch ludowych opowieści". Jego celem było stworzenie nowej atrakcji w Lasach Miejskich Szczecina pod nazwą "Diabelski Głaz koło Pilchowa" poprzez: opracowanie po polsku i niemiecku e-publikacji i umieszczenie jej na ogólnodostępnej stronie, postawienie obok głazu tablicy i ławki, przeprowadzenie trzech wycieczek do głazu oraz promocję w prasie.

 

Lasy Miejskie Szczecina, Diabelski Głaz koło Pilchowa, fot. 14.06.2022., SNW.

 

 Wycieczka do Diabelskiego Głazu, fot. 25.06.2022., SNW.

 

1. E-PUBLIKACJA - "Diabelski Głaz koło Pilchowa" - 20 stronicowe opracowanie w formacie pdf zawiera materiały archiwalne (ludowe opowieści spisane przed około 200 laty przez lokalnych historyków) oraz współczesne zdjęcia i mapę. Na autorskiej mapie terenów zielonych Szczecina położonych na północny-zachód od Urzędu Miasta są widoczne leśne ścieżki (piesze i rowerowe) do Diabelskiego Głazu koło Pilchowa, do miejsca, w którym Las Arkoński w naturalny sposób przenika się z Puszczą Wkrzańską oraz propozycje tras, m.in. z Gubałówki -1,9 km, z Polany Harcerskiej - 1,6 km. z Wieleckiej Góry - 2,5 km, z Mostu Wilhelma Meyera -1, 3 km. Na ostatniej stronie pokazaliśmy głazy położone w Szczecinie, które są oznaczone jako pomniki przyrody. Całość będzie dostępna w w dwóch językach (po polsku i niemiecku) od 07.07.2022 roku.


2. ŁAWKA I TABLICA INFORMACYJNA - obok Diabelskiego Głazu - z mapą terenów zielonych Szczecina położonych na północny-zachód od Jasnych Błoni, z zaznaczonymi ścieżkami (piesze i rowerowe) do Diabelskiego Głazu koło Pilchowa, do miejsca, w którym Las Arkoński w naturalny sposób przenika się z Puszczą Wkrzańską. 

 

Lasy Miejskie Szczecina, tablica i ławka obok Diabelskiego Głazu koło Pilchowa, fot. 14.06.2022., SNW.

 

Lasy Miejskie Szczecina, Diabelski Głaz koło Pilchowa, fot. 14.06.2022., SNW.


3. WYCIECZKI z multiplikatorami (m.in. studenci, nauczyciele...) przez las do "Diabelskiego Głazu koło Pilchowa" - odbyły się w trzech terminach; 21.06.2022.wtorek, 23.06.2022.czwartek, 25.06.2022.sobota. Przewodnicy pokazali różne możliwości dojścia do głazu i opowiedzieli o kultowym znaczeniu kamieni w czasach słowiańskich i wczesnym średniowieczu oraz o innych ciekawych zielonych miejscach Szczecina, m.in o Zielonej Szkole Syrenich Stawów. Uczestnicy wycieczek otrzymali w formie papierowej scenariusze zajęć Zielonej Szkoły Syrenich Stawów.

 

Wycieczka do Diabelskiego Głazu, fot. 25.06.2022., SNW.

 

Wycieczka do Diabelskiego Głazu, fot. 21.06.2022., SNW.

 

Więcej zdjęć z wycieczek na stronie Foto-relacja

 

4. PROMOCJA w prasie, internecie, mediach społecznościowych - popularyzacja nowego ciekawego miejsca na trasie pieszych i rowerowych wycieczek po Lesie Arkońskim i Puszczy Wkrzańskiej. Informacje pojawiły się na stronach: onet, gazeta wyborcza, wszczecinie, szczecin.eu, infoludek, na fb i na naszych stronach. Więcej na temat Diabelskiego Głazu na STRONIE.

 

Dzięki finansowaniu projektu z Małych Dotacji Miasta Szczecin. mogliśmy zakończyć działania, które rozpoczęliśmy wiele lat temu, w czasie przeprowadzania projektu, w wyniku którego powstało ciekawe miejsce odpoczynku - Most Wilhelma Meyera. Diabelski Głaz jest oddalony od Mostu Meyera o około 1,3 km. Wtedy tereny te były bardziej podmokłe i rzadziej uczęszczane. Obecnie coraz częściej można spotkać tu rowerzystów, grupy z kijkami i spacerowiczów.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież