Alicja Biranowska-Kurtz Altdamm-Dąbie na starych pocztówkach. Zbiór kart pocztowych prezentujący przedwojenny wygląd części Prawobrzeża Szczecina, a niegdyś osobnego miasta.

Image
wydanie I, 2010, 148 stron, wydawnictwo Walkowska