Ogród w Szczecinie Zdrojach (dawniej Finkenwalde) to miejsce pamięci o Dietrichu Bohnhoefferze. Miejsce, które ma zwiększać świadomość, skłaniać do refleksji i budować porozumienia. Bonhoeffer jest znany na całym świecie nie tylko jako męczennik, ale przede wszystkim jako myśliciel, uważny obserwator rzeczywistości, świadek wiary, poeta. Jest doceniany przez różne środowiska wyznaniowe i kulturowe.

Image
fot. 2011., Stowarzyszenie Nasze Wycieczki.
 
Współrzędne:
53°22'36.8"N 14°37'19.8"E
53.376897, 14.622168
 
Image
fot. 2011., Stowarzyszenie Nasze Wycieczki.


Dietrich Bonhoeffer był ewangelickim duchownym i teologiem. Tu w latach 1935 – 1937 prowadził seminarium kształcące duchownych Kościoła Wyznającego (Bekennende Kirche). Kościół stanowił przeciwwagę wobec Niemieckich Chrześcijan (Deutsche Christen) – ewangelików, którzy poparli idee nazistowskie. Po dojściu Hitlera do władzy zdecydowanie sprzeciwił się tej ideologii, którą traktował jako atak na całą ludzkość i na całe chrześcijaństwo.

Image
fot. 2007., Parafia Ewangelicko – Augsburska w Szczecinie.

 

W Seminarium panowała szczególna atmosfera medytacji oraz otwartości na drugiego człowieka, wyrażana w codziennej modlitwie wstawienniczej, a także przez wzajemne wyznawanie sobie grzechów. Sam Bonhoeffer określił później lata spędzone w Finkenwalde jako okres najpełniejszy w aspekcie ludzkim i zawodowym. Tu powstały dzieła: „Życie wspólne” („Gemeinsames Leben”) oraz „Naśladowanie” („Nachfolge”).

W 1937 roku Gestapo zamknęło Kościół, seminarzystów wypędzono, budynek zrównano z ziemią. Dietricha Bonhoeffera - wroga hitlerowskiej władzy więziono w obozie w Tegel. Tuż przed końcem wojny, 09 kwietnia 1945 roku został powieszony w Flossenbürg. W Szczecinie Zdrojach (Finkenwalde) na wiele dziesiątków lat zapomniano o historii tego miejsca.

Idea powstania tutaj miejsca zwanego ogrodem pamięci Dietricha Bohnhoeffera została zainicjowana wiele lat temu przez ks. Piotra Gasia wespół z Radą Parafialną Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Świętej Trójcy w Szczecinie oraz Radą Parafialną Kościoła Św. Mikołaja w Hamburgu i jest obecnie kontynuowana przez ks. Sławomira Sikorę.

Image
fot. 2011., Stowarzyszenie Nasze Wycieczki.
 
Ogród powstał we wrześniu 2002 roku w ramach międzynarodowego projektu młodzieży ze szkół ogrodniczych w Hamburgu i Szczecinie. W 2007 roku uczniowie Zespołu Szkół Ogrodniczych w Szczecinie w konkursie pod hasłem: „patrzeć w przeszłość i widzieć przyszłość” przygotowali projekt zagospodarowania tego terenu jako miejsca pamięci i wyciszenia pod nazwą: „Ogród ciszy i skupienia”.

Image
Roślinność łąkowa przyciąga motyle. fot. 2011., Stowarzyszenie Nasze Wycieczki.
 
Jego realizacja okazała się możliwa dzięki finansowemu wsparciu partnerskiej Parafii Kościoła Św. Mikołaja w Hamburgu. Pierwszym znaczącym krokiem w realizacji tego projektu było posadowienie przy wejściu kamienia z napisem: Finkenwalde; Seminarium 1935-1937; ks. Dietrich Bonhoeffer. Między starymi drzewami postawiono krzyż i wykonano główne ścieżki. W przyszłości, w miarę zbierania środków, planowane są dalsze działania: ogrodzenie terenu, posianie trawy, postawienie rzeźb, ławek, tablic informacyjnych a nawet doprowadzenie wody i elektryczności.

Dojazd:
w Zdrojach z ulicy Batalionów Chłopskich należy skręcić w ul. Jabłoniową. Jest to ślepa ulica, ogród znajduje się na jej końcu, po prawej stronie, tuż przy torach kolejowych. Teren należy do parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Szczecinie.

Image
fot. 2011., Stowarzyszenie Nasze Wycieczki.

Parafia Ewangelicko – Augsburska w Szczecinie co roku organizuje Międzynarodowe Dni Bonhoefferowskie, w czasie których w miejscu pamięci w Zdrojach odbywa się ekumeniczna modlitwa.

Image
fot. 2007., Parafia Ewangelicko – Augsburska w Szczecinie.
 
Mając na uwadze spokój jaki tu panuje prosimy wszystkich odwiedzających ogród by zachowywali się stosownie do miejsca.

Image
fot. 2011., Stowarzyszenie Nasze Wycieczki.
 
Dziękujemy Lechosławowi Czernikowi i Grażynie Czernik oraz ks. Sławomirowi Sikorze za pomoc w realizacji artykułu.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież