Drewniany domek z 1928 roku znajduje się na północ od Wałów Chrobrego, w kierunku parku Żeromskiego. Domek Francuski zwany jest też Domkiem Grabarza, mimo, że został zbudowany jako domek ogrodnika cmentarnego. We wrześniu 2007 roku został wpisany do rejestru zabytków.

Image
Szczecin, Domek Francuski, fot. maj 2008, SNW

 

Image
Aleja prowadząca do Domku Francuskiego, fot. maj 2008, SNW

 

Pod koniec 2002 roku był w stanie kompletnej ruiny i został przekazany stowarzyszeniu "Klub Storrady". Z grubsza odremontowany stał się siedzibą stowarzyszenia. Całkowity remont wymagał jeszcze wielu nakładów. Nie jest udostępniany do zwiedzania. Do środka można wejść w czasie imprez kulturalnych “Klubu Storrady” i innych zaprzyjaźnionych stowarzyszeń lub po umówieniu się telefonicznym. Klub Storrady - kontakt 91 489 49 09.

 

Image
Szczecin, Domek Francuski, fot. maj 2008, SNW
 
Image
Szczecin, spotkanie stowarzyszeń w Domku Francuskim, fot. maj 2008, SNW

 

W 1721 roku utworzono w Szczecinie gminę francuską, do której licznie przybywali Hugenoci, m.in. z powodu zwolnienia z podatków. Poza murami miasta twierdzy zlokalizowano cmentarz gminy francuskiej i ewangelicko-reformowanej. Od 1806 roku Szczecin znajdował się pod okupacją francuską. W 1813 w czasie oblężenia przez wojska pruskie i kozackie nakazano zniszczyć wszystkie zabudowania, które były zlokalizowane w bezpośredniej bliskości murów twierdzy i mogłyby stać się schronieniem i osłoną dla oblegających. Mimo tego Francuzi skapitulowali a Szczecin przeszedł w ręce Prus. Gmina francuska pozostała. W 1928 roku przy cmentarzu gminy francuskiej zbudowano domek ogrodnika cmentarnego, a 1929 roku kaplicę cmentarną (obecnie nie istniejącą), której zarysy "Klub Storrady" planował odsłonić w 2008 roku w ramach warsztatów architektoniczno - archeologicznych.

Image
Szczecin, spotkanie stowarzyszeń w Domku Francuskim, fot. maj 2008, SNW

Image
Szczecin, Domek Francuski, fot. maj 2008, SNW

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież