Rezerwat pomnikowych dębów “Dęby Sądowskie” położony jest między Dolicami a Choszcznem. Jadąc z Dolic mijamy wieś Sądów i dojeżdżamy do krzyżówki, gdzie znajduje się stacja kolejowa Ziemomyśl. Najlepiej zostawić tu auto i przejść się kilkaset metrów wzdłuż torów. Po prawej stronie, miedzy krzakami, pokrzywami, jest tablica informacyjna, za którą znajduje się opisany rezerwat. 

Image
Stacja kolejowa Ziemomyśl

Współrzędne:
53°09'54.4"N 15°18'41.5"E
53.165102, 15.311537
 
Image
Droga do rezerwatu biegnie wzdłuż torów.
 
Rezerwat powołano w celu ochrony pomnikowych dębów szypułkowych (Quercus robur). Na niedużej powierzchni rośnie 35 drzew, których wiek oceniono na 320-400 lat. Niektóre okazy o średnicy powyżej 7metrów. Poza dębami rosną w rezerwacie inne wiekowe drzewa (wiąz, buk, lipa, grab). Wraz ze starodrzewiem chronione jest zbiorowisko mieszanego lasu liściastego.

Image
Tablica informacyjna.

Image
Dąb 26-ty.

Wejście na teren rezerwatu:
- zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 15 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) poruszanie się po rezerwacie bez zezwolenia możliwe jest tylko po szlakach wyznaczonych przez organ uznający obszar za rezerwat, czyli przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Rezerwat  nie ma szlaków wyznaczonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, dlatego poruszanie się po tym rezerwacie wymaga obecnie uzgodnienia z nim, czyli listownej prośby o możliwość wejścia, adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Konserwator Przyrody, Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin. Wejście na teren rezerwatu bez zezwolenia może być karane mandatem. Prawo nakładania mandatów w rezerwatach leśnych ma straż leśna, wysokość mandatów ustala Nadleśnictwo.

Ciekawe miejsca blisko: TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE koło Bonina, REZERWAT BRODOGÓRY

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież