Słowiński Park Narodowy to nie tylko ruchome wydmy, ale również bagna, torfowiska, łąki i lasy oraz ciekawe ścieżki przyrodnicze. Jedna z nich znajduje się obok wsi Kluki i nazywa się „Klucki Las”. Ścieżka ma 5 kilometrów i prowadzi przez rozległe torfowiska, szuwary, 200-letni drzewostan bukowo-dębowy i stanowiska bardzo rzadko rosnącej w Polsce maliny moroszki, zwanej też maliną nordycką, reliktu epoki lodowcowej. Na trasie jest 6 przystanków z tablicami informacyjnymi oraz 12 metrowa wieża widokowa, z której widać jezioro Łebsko i Wydmę Łącką. 

 

Ścieżka przyrodnicza "Klucki Las", fot. 05.08.2022., SNW

 

Współrzędne:

54°40'53.8"N 17°19'31.2"E
54.681601, 17.325337

 

Ścieżka przyrodnicza "Klucki Las", fot. 05.08.2022., SNW

 

Ścieżka przyrodnicza "Klucki Las" jest dobrze oznaczona, na trasie znajdują się tablice informacyjne przebiegu trasy, przystankach, obszarach chronionych, praktyczne porady poruszania się, itp. Obowiązują na niej liczne zakazy - jak we wszystkich obszarach chronionych. Trasa jest często podmokła, dlatego zdarza się, że jej część jest wyłączana z użytkowania. Przed wyruszeniem zaleca się użyć środki chroniące przed kleszczami.

 

Ścieżka przyrodnicza "Klucki Las", fot. 05.08.2022., SNW

 

Ścieżka przyrodnicza "Klucki Las", kładka prowadząca na wieżę widokową, fot. 05.08.2022., SNW

 

Wieża widokowa na ścieżce przyrodniczej "Klucki Las", fot. 05.08.2022., SNW

 

Wieża widokowa na ścieżce przyrodniczej "Klucki Las", fot. 05.08.2022., SNW

 

Widok z wieży zlokalizowanej na ścieżce przyrodniczej "Klucki Las", fot. 05.08.2022., SNW

 

Widok z wieży zlokalizowanej na ścieżce przyrodniczej "Klucki Las" na Wydmę Łącką, fot. 05.08.2022., SNW

  

Ścieżka przyrodnicza "Klucki Las", fot. 05.08.2022., SNW

 

Ścieżka przyrodnicza "Klucki Las", fot. 05.08.2022., SNW

 

Ścieżka przyrodnicza "Klucki Las". Brzezina bagienna, fot. 05.08.2022., SNW

 

Ścieżka przyrodnicza "Klucki Las", fot. 05.08.2022., SNW

 

Ścieżka przyrodnicza "Klucki Las". Torfowisko wysokie, fot. 05.08.2022., SNW

 

Ścieżka przyrodnicza "Klucki Las", fot. 05.08.2022., SNW

 

Ścieżka przyrodnicza "Klucki Las", fot. 05.08.2022., SNW

 

Ścieżka przyrodnicza "Klucki Las", fot. 05.08.2022., SNW