Od 2012 roku zastanawialiśmy się jak w prosty i skuteczny sposób zrealizować zmianę nazwy mostu w Puszczy Wkrzańskiej, z nazwy "Most C.F.Meyera" na "Most Wilhelma Meyera".  Po 6 września 2015 roku można powszechnie korzystać z prawa do składania petycji. Dowiedzieliśmy się o tym na spotkaniu z Rzecznikiem Obywatelskim, za co serdecznie dziękujemy dr Adamowi Bodnarowi. Dzięki temu prostemu narzędziu będzie można zakończyć projekt rewitalizacji Mostu Wilhelma Meyera formalnym dopełnieniem, zmieniając nazwę na taką, jaka jest na pamiątkowym kamieniu. W poniedziałek rano złożyliśmy petycję do Rady Miejskiej w Policach (nazwa urzędowa jest ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze jest położona miejscowość lub obiekt fizjograficzny). Przedmiotowy wniosek rada gminy przedstawi ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji – listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.

 

załącznik nr 3. zdjęcie Mostu z 1927 roku, powyżej napis "Erinnerung an Stadtbaurat Meyer", tzn. "Pamięci Architekta Miasta (Szczecina) W. Meyera.

 

 

„Most Wilhelma Meyera” to wał ziemny w Puszczy Wkrzańskiej nad strumieniem Leśna, który otrzymał swoją nazwę  9.10.1927 roku. Ówczesne bractwa rowerowe uczciły w ten sposób głównego architekta Szczecina, twórcę Wałów Chrobrego, Cmentarza Centralnego i wielu budynków użyteczności publicznej oraz założyciela pierwszego w Szczecinie zrzeszenia, którego celem było tworzenie i naprawa ścieżek rowerowych. Po 1945 roku mimo wyraźnego napisu na kamieniu "WILHELM MEYER BRÜCKE" miejsce to mylnie zostało uznane za most Carla Friedricha Meyera i tak też było i jest nadal oznaczane na wszystkich mapach (patrz: załącznik nr 2).

 

W czerwcu 2010 roku na wystawie w Muzeum Narodowym w Szczecinie przedstawiliśmy materiały potwierdzające ponad wszelką wątpliwość, że MOST WILHELMA MEYERA jest poświęcony Wilhelmowi Meyerowi urodzonemu w 1854 roku w Schwartau, wybitnemu człowiekowi, który przez 44 lata mieszkał w Szczecinie, w tym przez 30 lat (od 1891 r. do 1921 r.) był głównym architektem miasta Szczecina (patrz: załącznik nr 3).

 

W czerwcu 2012 roku dzięki inicjatywie Stowarzyszenia "Nasze Wycieczki" i współpracy z Urzędu Miasta Szczecin, Muzeum Narodowego w Szczecinie i Nadleśnictwa Trzebież Most został zrewitalizowany. W przyszłości stanie się także celem nowej trasy tematycznej „z Wałów Chrobrego do Mostu Wilhelma Meyera”. więcej na stronie: Most Wilhelma Meyera

 

załącznik nr 2. fragment mapy z zaznaczoną lokalizacyjną. Większość map nie ma zaznaczonego Mostu, wiele map ma pomyloną kolejność strumieni albo drogi narysowane są "mniej więcej". Powyższa, opracowana przez Wojskowe Zakłady Kartograficzne, jest jedną z lepszych map wydanych w ciągu ostatnich 20 lat.

 

Wyruszając ze Wzgórza Arkonka w kierunku Puszczy Wkrzańskiej mijamy po kolei strumienie: Arkonka, Zielonka, Żabiniec, Kijanka, Osówka i nad strumieniem Leśna jest Most Wilhelma Meyera. Rzadko, które miasta mogą pochwalić się takimi terenami leśnymi. Z Mostu idąc szlakiem Pokoju dojdziemy do miejsca, gdzie rósł dąb Bogusława X. Przed 1945 rokiem przy Herzogeiche robiono sobie zdjęcia, potem dąb otrzymał nazwę Bogusława X, teraz jest to skrzyżowanie, gdzie fajnie by było posadzić zdrowe drzewo, np. ku pamięci żony Bogusława X, Anny Jagiellonki, ale to już następny pomysł.

 

Do petycji dołączyliśmy odpowiedź z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (załącznik nr 1), który zawiera art. 8 ust. 1 i 2 ustawy i wszystko wyjaśnia. Zawiera też informację, że we wniosku należy napisać jakie mogą być koszty finansowe proponowanej zmiany? Z mostem nie związane są żadne adresy, nikt nie będzie musiał wymieniać dowodu. Nie ma prawa mówiącego o aktualizowania map. Najważniejsze, że po 2016 roku zmiana będzie sukcesywnie wprowadzana.

 

PETYCJA to proste i skuteczne narzędzie realizacji inicjatyw obywatelskich.

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież