Regulamin:
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki Quizu "Quistorp w Szczecinie".
2. Organizatorem Quizu jest Stowarzyszenie "Nasze Wycieczki" z siedzibą w Szczecinie.
3. Quiz jest jednym z zadań majacych na celu utworzenie w Szczecinie trasy "Śladami Quistorpów".
4. Osoba biorąca udział w Quizie (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Stowarzyszenia "Nasze Wycieczki"
6. Konkurs trwa w okresie od 24 lipca 2008 r. do 30 sierpnia 2008 r.
7. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca warunki niniejszego regulaminu Konkursu, która odpowie prawidłowo na pięć pytań zawartych w formularzu zamieszczonym na stronie : zachodniopomorskie/quiz
8. Nagrodą główną w konkursie jest: Rower zakupiony za 800 zł brutto ze składek członkowskich.
9. Nagrodami dodatkowymi są ubrania na rower firmy Vitesse oraz mapy.
10. Nagród otrzymanych w Konkursie nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny lub jakąkolwiek inną formę gratyfikacji.
11. Wyłonienie zwycięzcy konkursu odbędzie się w drodze losowania, przy udziale komisji powołanej przez Organizatorów.
12. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji lub zaskarżeniu w jakimkolwiek trybie przez Uczestników Konkursu.
13. Wyniki Quizu zostaną opublikowane na stronie www.naszewycieczki.pl najpóźniej do dnia 8.09.2008.
14. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. I poz. 883 z późniejszą zmianą) w celach prowadzenia konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież