Miedwie  jest piątym co do wielkości jeziorem w Polsce. Powierzchnia zwierciadła jeziora, przy średnim stanie wód, wynosi 3527 ha. Położone jest centralnie na obszarze województwa zachodniopomorskiego, na Równinie Pyrzycko - Stargardzkiej, w dorzeczu Płoni. Ma wydłużony kształt o długości 15,7 km i szerokości 1,5 - 3 km.

Image
jezioro Miedwie

 

Objętość misy jeziora jest największa na Pomorzu Zachodnim i wynosi ponad 680 mln m3.  Wzdłuż brzegów ciągnie się płycizna o szerokości nawet kilkudziesięciu metrów, która raptownie przechodzi w 30 metrową głębię. Maksymalna głębokość - 43,8 m. Dwie trzecie powierzchni  jeziora to najgłębsza kryptodepresja. Najgłębszy punkt dna znajduje się 29,8 m poniżej poziomu morza.
 
Woda w jeziorze wymienia się co 46 miesięcy, dzięki czterem dopływom: Płoni, Ostrawicy, Miedwianki, Gowienicy.

Brzegi jeziora, często podmokłe, maja długość prawie 39 km, ale dzięki dobrej sieci dróg jest dobra dostępność do linii brzegowej.

Image
Jezioro Miedwie

Miejscowości wokół jeziora : Żelewo, Bielkowo, Jęczydół, Morzyczyn, Kunowo, Wierzchląd, Koszewoko, Koszewo, Wierzbno, Grędziec, Okunica, Ryszewo, Turze, Młyny, Giżyn.


zobacz : trasę rowerową WOKÓŁ JEZIORA MIEDWIE