ŁAGOWIE powyżej zamku znajduje się wzniesienie zwane Górą Sokolą. Przed przybyciem joannitów istniała tu osada, potem grodzisko. Obecnie znajduje się tutaj zabytkowy cmentarz z ciekawymi formami nagrobków np. w kształcie pnia drzew. Najstarsze groby pochodzą z XVIII wieku.

Image
fot. 2011

 

Image
fot.2011


Pierwotnie wzniesienie było odkryte (bez drzew), obecnie rośnie tu przede wszystkim buczyna, ale także wiele innych ciekawych gatunków drzew jak graby, świerki pospolite, lipy, jawory i modrzewie. Spotkać też można obce geograficznie dęby czerwone i daglezje.

Image
fot. 2011

 

Image
fot. 2011


Wzniesienie rzadko odwiedzane jest przez turystów dlatego chętnie w dziuplach starych  drzew zakładają gniazda dzięcioły, kowaliki, sikory, puszczyki. Spotkać też można wiewiórki, kuny leśne, sarny i dziki.

Image
fot. 2011

 

Image
powyżej muru oporowego prowadzi droga na górę

 

Image
droga na Górę Sokolą

 

Image
droga na Górę Soko

 

zobacz w ŁAGOWIE :