Stowarzyszenie Nasze Wycieczki, od kiedy jest Organizacją Pożytku Publicznego, umieszcza również, w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który składane są sprawozdania, sprawozdanie merytoryczne i zatwierdzone sprawozdanie finansowe w internetowej bazie sprawozdań prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej [art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118)].

 

2017_Bilans

2017_Rachunek wyników i strat

2017_Informacje dodatkowe

2017_Sprawozdanie merytoryczne

 

2016_Bilans

2016_Rachunek wyników i strat

2016_Informacje dodatkowe

2016_Sprawozdanie merytoryczne

 

2015_Bilans

2015_Rachunek wyników i strat

2015_Informacje dodatkowe

2015_Sprawozdanie merytoryczne

 

2014_Bilans

2014_Rachunek wyników i strat

2014_Informacje dodatkowe

2014_Sprawozdanie merytoryczne

 

2013_Bilans

2013_Rachunek wyników i strat

2013_Informacje dodatkowe

2013_Sprawozdanie merytoryczne

 

2012_Bilans

2012_Rachunek wyników i strat

2012_Informacje dodatkowe

2012_Sprawozdanie merytoryczne

 

2011_Bilans

2011_Rachunek wyników i strat

2011_Informacje dodatkowe

2011_Sprawozdanie merytoryczne

 

2010_Bilans

2010_Rachunek wyników i strat

2010_Informacje dodatkowe

2010_Sprawozdanie merytoryczne

 

przepraszamy - strona w trakcie przebudowy