W 2014 roku Stowarzyszenie Nasze Wycieczki, dzięki finansowaniu Miasta Szczecin, opiekuje się Parkiem przy ulicy Kutrzeby i Parkiem przy ulicy Przygodnej - pierwszymi powstałymi po 1945 roku w Szczecinie miejscami ogólnodostępnej rekreacji. 

 

Działania pierwszej połowy 2014 roku.

BIO - SPOTKANIA w Parkach przy ulicy Kutrzeby i Przygodnej w Szczecinie.